Tu sa nachádzate: Domov » Účel využitia » Dielne » FAQ

Aké sú požiadavky na pozemok, na ktorom má stáť moja budova?

Chcete postaviť Frisomat dielňu? Potom bude potrebné pripraviť najprv stavenisko: Vašu oceľovú budovu postavíme na rovnom a pevnom základe a budeme požadovať prístup k stavenisku pre našich montérov a ich ľahké nákladné vozidlo.

  • Rovné základy

Stavenisko, na ktorom budeme stavať Vašu budovu, musí byť spevnené štetovým podkladom. Musí byť tiež rovné: rozdiel v úrovni medzi najvyšším a najnižším bodom nesmie presahovať desať centimetrov. Týka sa to celého povrchu, ktorý má byť zastavaný plus jeden meter okolo.

  • Pevný a suchý pozemok

Postavíme Vašu dielňu na suchých a nezablatených základoch. Stavenisko musí spĺňať kapacitu nosnosti na základe geologického prieskumu. Nie je potrebné ho vydláždiť betónom alebo asfaltom. Napriek tomu je tam už existujúce betónové podložie? V takom prípade je možné, samozrejme, postaviť Vašu dielňu aj na existujúcom podloží.

  • Prístupné stavenisko

Montéri, ktorí budú stavať Vašu dielňu, budú potrebovať prístup k Vášmu stavenisku s ľahkým nákladným vozidlom a žeriavom, ktorý je na ňom upevnený. To je dôvod, prečo sa musí celá oblasť vypratať – vrátane dvoch metrov dookola. Do výšky vyžadujeme dvojmetrové vypratanie pre hladký prechod nákladného vozidla.