Tu sa nachádzate: Domov » Účel využitia » Dočasné budovy » FAQ

Aké sú požiadavky na pozemok, na ktorom by mala stáť moja budova?

Dokonca aj keď požiadate ,,len” o dočasný sklad, postavíme ho s dlhotrvajúcou pevnosťou. Garantujeme to našimi kvalitnými materiálmi a ich dobre premyslenému konštrukčnému systému. Aby bola zabezpečená úplná stabilita, základy pre Vašu oceľovú konštrukciu musia byť pevné a zároveň rovné. Z toho dôvodu je nutné pripraviť pozemok, na ktorom Vám postavíme dočasný sklad.

A to nasledovným spôsobom: 

  • Vyrovnajte základy
    Miesto, na ktorom postavíme Váš dočasný sklad musí byť rovné a spevnené štetovým podkladom. Rozdiel v úrovni medzi najvyšším a najnižším bodom nesmie presahovať desať centimetrov. To sa vzťahuje na celý povrch, kde má byť postavený dočasný sklad plus jeden meter okolo neho.
  • Nebetónujte, ale udržujte pozemok suchý

Zabezpečte, aby pozemok, na ktorom budeme stavať Váš dočasný sklad, bol suchý a nezablatený a spĺňal požiadavky nosnosti. Nie je potrebné ho vydláždiť betónom alebo asfaltom. Napriek tomu už tam ale je betónové či asfaltové podložie? Ak áno, nejde o žiaden problém, pretože prispôsobíme základy tak, aby vyhovovali Vašej budove.   

  • Umožnite prístup k stavenisku
    Na postavenie Vašej budovy Frisomat použije ľahké nákladné auto s navrchu upevneným žeriavom. Musí mu byť umožnený bezproblémový prístup na stavenisko. To platí aj pre dvojmetrové vypratanie do výšky pre hladký prechod nákladného vozidla.