Tu sa nachádzate: Domov » Účel využitia » Jazdecké arény » FAQ

Je potrebné stavebné povolenie na vybudovanie mojej jazdiarne?

Áno, všetky oceľové stavby Frisomat potrebujú stavebné povolenie. Preto je potrebné ísť vždy na oddelenie územného plánovania Vášho obecného úradu, kde máte v úmysle stavať. Tam Vám vydajú povolenie a poskytnú informácie o stavebných predpisoch. Akonáhle to vybavíte, potom už nie je žiaden problém, aby Vám Frisomat prišiel postaviť krytú jazdiareň.

O stavebné povolenie pre Vašu jazdiareň požiadate nasledovným spôsobom:

  • Spoločne s Frisomat firmou si vyberiete typ budovy, aký použijeme na postavenie Vašej jazdiarne.
  • Frisomat Vám poskytne podrobné stavebné plány (plán pôdorysu,  rezy budovy, atď.).
  • Váš architekt vypracuje plán rozloženia.
  • Je potrebné, aby ste spoločne s Vašim architektom predložili Frisomat stavebné plány a plán rozloženia na oddelenie územného plánovania na príslušnom úrade obce alebo mesta, kde zamýšľate jazdiareň postaviť.
  • Schválenie o stavebné povolenie dostanete približne po troch mesiacoch.