Tu sa nachádzate: Domov » Účel využitia » Letecké hangáre » FAQ

Aké sú požiadavky na pozemok, na ktorom má stáť môj letecký hangár?

Bude Frisomat stavať oceľový hangár na Vašom letisku, alebo na mieste Vášho leteckého klubu? Potom budete musieť pripraviť stavenisko. Frisomat odporúča rovné a pevné základy pre oceľovú konštrukciu.

  • Rovné a pevné základy

Stavenisko, na ktorom bude Frisomat stavať Váš letecký hangár, musí byť rovné a spevnené štetovým podkladom. Rozdiel v úrovni medzi najvyšším a najnižším bodom nemôže presahovať desať centimetrov. To platí pre celú oblasť, kde má byť hangár postavený plus meter okolo neho.

  • Nezablatené a pevné stavenisko

Frisomat vyžaduje suché nezablatené stavenisko, ktoré spĺňa nosnú kapacitu na základe geologického prieskumu. Pozor - stevenisko nie je potrebné vydláždiť betónom alebo asfaltom. Napriek tomu je tam však už betónové podložie alebo základový pás? Ak je tomu tak, nie je to žiaden problém, pretože prispôsobíme základy tak, aby vyhovovali Vašej budove. 

  • Prístup k stavenisku

Frisomat postaví Váš oceľový hangár s použitím ľahkého nákladného auta s na ňom upevneným žeriavom. Musí mu byť umožnený bezproblémový prístup na stavenisko. Preto celá oblasť plus meter okolo, kde má stáť budova, musí byť vyprataná.  To platí aj pre dvojmetrové vypratanie do výšky pre hladký prechod nákladného vozidla.

  • Podstavce a kotvenie
    Frisomat  postaví Váš letecký hangár na základových podstavcoch. Následne bude každý podstavec umiestnený do 0.75 m³ betónu. To zabezpečí, že Váš hangár bude stáť pevne na mieste.