Tu sa nachádzate: Domov » Účel využitia » Priemyselné budovy » FAQ

Aké sú požiadavky na pozemok, na ktorom majú byť postavené moje priestory na podnikanie?

Bude pre Vás Frisomat stavať priemyselné stavby? Ak áno, tak postavíme Vašu oceľovú výrobnú alebo skladovú jednotku na rovnom a pevnom základe. Na dosiahnutie toho bude v prvom rade potrebné, aby ste pripravili stavenisko. Zároveň je potrebné, aby ste zabezpečili nášmu žeriavu a nákladnému vozidlu prístup k stavenisku.

  • Vaše základy: rovné

Miesto, na ktorom postavíme Vaše priestory na podnikanie musí byť rovné a spevnené štetovým podkladom. Rozdiel v úrovni pre celú oblasť plus meter okolo, kde má budova stáť, nemôže presahovať desať centimetrov.

  • Vaše stavenisko: v bezchybnom stave a bez blata

Postavíme Vaše priestory na podnikanie na suchých a nezablatených základoch. Stavenisko musí spĺňať kapacitu nosnosti na základe geologického prieskumu. Nie je ho potrebné vydláždiť betónom alebo asfaltom. Napriek tomu je tam už existujúce betónové podložie? Žiaden problém. V takom prípade je možné jednoducho postaviť Vaše priestory na podnikanie aj na existujúcom podloží.

  • Vaše stavenisko: ľahko prístupné 

Montéri, ktorí postavia Vašu halu na podnikanie, potrebujú stavenisko s dobrým prístupom. Celá oblasť plus meter okolo, kde má stáť budova, musí byť vyprataná.  Vyžadujeme aj dvojmetrové vypratanie do výšky pre hladký prechod nákladného vozidla.

  • Vaša oceľová jednotka: masívne kotvenie

Postavíme Vaše priestory na podnikanie na základových podstavcoch. Akonáhle Frisomat pripraví podstavce, budú dosadené do betónu, čím zabezpečia, že Vaša budova bude pevne stáť.