Tu sa nachádzate: Domov » Účel využitia » Priemyselné budovy » FAQ

Je potrebné stavebné povolenie na postavenie priestorov na podnikanie?

Áno, stavebné povolenie je potrebné na vybudovanie Frisomat oceľovej priemyselnej budovy. Máte malý či stredný podnik alebo továrenskú jednotku postavenú na Vašom priemyselnom pozemku? Potom budete musieť  ísť na Vaše miestne oddelenie územného plánovania. Tam Vám poskytnú informácie o všetkých stavebných predpisoch a budú dozerať na povinné stavebné povolenie.

Aký je postup pri žiadosti o stavebné povolenie pre Vašu priemyselnú budovu?

  • Frisomat Vám poskytne podrobné stavebné plány (plán pôdorysu,  rezy budovy, atď.) oceľovej budovy.
  • Váš architekt vypracuje plán rozloženia.
  • Spoločne s Vašim architektom predložíte Frisomat stavebné plány a plán rozloženia na oddelenie územného plánovania na príslušnom úrade obce alebo mesta, kde budova bude postavená.
  • Vaše stavebné povolenie dostanete v priemere po troch mesiacoch.

Máte stavebné povolenie na výstavbu priemyselnej budovy? Potom to je už rýchle. Frisomat Vám postaví oceľovú jednotku za pár mesiacov vo Vašom areáli malého, stredného alebo továrenského podniku. Navyše to urobíme s minimom práce vynaloženej na stavebné úkony a vybudovanie základov.