Tu sa nachádzate: Domov » Účel využitia » Priemyselné budovy » FAQ

Môže Frisomat postaviť horné poschodie do mojich priestorov na podnikanie?

Bude pre Vás Frisomat stavať priemyselné stavby? Ak áno, tak postavíme Vašu oceľovú výrobnú alebo skladovú jednotku na rovnom a pevnom základe. Na dosiahnutie toho bude v prvom rade potrebné, aby ste pripravili stavenisko. Zároveň je potrebné, aby ste zabezpečili nášmu žeriavu a nákladnému vozidlu prístup k stavenisku.

  • Vaše základy: rovné

Miesto, na ktorom postavíme Vaše priestory na podnikanie musí byť rovné a spevnené štetovým podkladom. Rozdiel v úrovni pre celú oblasť plus meter okolo, kde má budova stáť, nemôže presahovať desať centimetrov.

  • Vaše stavenisko: v bezchybnom stave a bez blata

Postavíme Vaše priestory na podnikanie na suchých a nezablatených základoch. Stavenisko musí spĺňať kapacitu nosnosti na základe geologického prieskumu. Nie je ho potrebné vydláždiť betónom alebo asfaltom. Napriek tomu je tam už existujúce betónové podložie? Žiaden problém. V takom prípade je možné jednoducho postaviť Vaše priestory na podnikanie aj na existujúcom podloží.

  • Vaše stavenisko: ľahko prístupné 

Montéri, ktorí postavia Vašu halu na podnikanie, potrebujú stavenisko s dobrým prístupom. Celá oblasť plus meter okolo, kde má stáť budova, musí byť vyprataná.  Vyžadujeme aj dvojmetrové vypratanie do výšky pre hladký prechod nákladného vozidla.

  • Vaša oceľová jednotka: masívne kotvenie

Postavíme Vaše priestory na podnikanie na základových podstavcoch. Akonáhle Frisomat pripraví podstavce, budú dosadené do betónu, čím zabezpečia, že Vaša budova bude pevne stáť.