Tu sa nachádzate: Domov » Účel využitia » Sklady » FAQ

Aké požiadavky musí spĺňať môj pozemok?

Rovné a spevnené stavenisko vytvorí najlepšie základy pre Vašu oceľovú konštrukciu. Chcete, aby Vám Frisomat postavil skladové priestory? Potom budete musieť pripraviť Váš pozemok, ako ktorékoľvek iné stavenisko.

Nasledovným spôsobom:

  • Rovné a pevné základy

Miesto, na ktorom postavíme Vaše skladové priestory, musí byť rovné a spevnené štetovým podkladom. Rozdiel v úrovni, medzi najvyšším a najnižším bodom, nemôže presahovať desať centimetrov. To platí pre celú oblasť, kde má byť budova postavená, plus meter okolo nej.

  • Suché a pevné

Je dôležité, aby bolo stavenisko suché a nezablatené, a aby spĺňalo kapacitu nosnosti na základe geologického prieskumu. Pozor, nie je ho potrebné vydláždiť betónom alebo asfaltom. Napriek tomu je tam už betónové podložie alebo základové pásy? Žiaden problém. V takom prípade je, samozrejme, možné  postaviť Vaše skladové priestory aj na tom.

  • Ľahko prístupné a vypratané stavenisko

Vybudovanie Vašich skladových priestorov Frisomat bude závisieť od ľahkého nákladného automobilu so žeriavom, ktorému musí byť umožnený bezproblémový prístup na stavenisko. Celá oblasť, plus meter okolo, kde má stáť budova, musí byť vyprataná.  To platí aj pre dvojmetrové vypratanie do výšky pre hladký prechod nákladného vozidla.

  • Následné kotvenie

Vaše skladové priestory posatvíme na základových podstavcoch. Okolo musí byť  aspoň 0,75 m³ naliateho betónu. To zabezpečí, že Vaša budova bude pevne stáť na mieste.