Tu sa nachádzate: Domov » Účel využitia » Záhradníctvo » FAQ

Aké požiadavky sa týkajú pozemku, kde má stáť moja hala?

Chcete, aby Vám Frisomat postavil oceľovú halu? Najprv bude potrebné pripraviť stavenisko. Predtým, než sa naši montéri pustia do práce, budete musieť prichystať rovné a stabilné základy. Rovnako, ako pri akomkoľvek inom stavenisku, naši montéri musia mať ľahký prístup naň.

Ako pripraviť stavenisko:

  • Uistite sa, že základy sú rovné a stabilné 

Miesto, na ktorom postavíme Vašu budovu, musí byť rovné a spevnené štetovým podkladom. Rozdiel v úrovni medzi najvyšším a najnižším bodom nesmie presahovať desať centimetrov. To sa vzťahuje na celý povrch, kde má byť budova postavená plus jeden meter okolo nej.

  • Udržujte stavenisko suché a nezablatené

Aby Vaša hala mohla byť postavená, je dôležité, aby základy boli suché a nezablatené, a aby  spĺňali kapacitu nosnosti na základe geologického prieskumu. Nie je potrebné stavenisko vydláždiť betónom alebo asfaltom. Napriek tomu je tam už existujúce betónové podložie alebo základové pásy? Žiaden problém. V takom prípade môžeme samozrejme aj tak postaviť Vašu halu.

  • Umožnite ľahký prístup na stavenisko 

Montéri, ktorí postavia Vašu halu, budú potrebovať dobrý prístup na stavenisko. Celá oblasť plus meter okolo, kde má stáť budova, musí byť vyprataná. To platí aj pre výšku: vyžadujeme dvojmetrový čistý prechod. Umožní to ľahko naloženému nákladnému vozidlu so žeriavom prístup k stavenisku bez akýchkoľvek problémov.