Tu sa nachádzate: Domov » Účel využitia » Záhradníctvo » FAQ

Môže Frisomat postaviť jedno poschodie navyše v mojej budove?

Frisomat môže postaviť medziposchodie vo Vašom prístrešku. Medziposchodie postavené vo Vašich priestoroch  je pevne podopreté na oceľových stĺpoch každé štyri metre a teda tým zdvojnásobí Váš priestor. Tento priestor je využiteľný pre ďalšie produkty, ako sú hnojivo alebo obilie. Taktiež môže byť využitý ako sklad pre náhradné diely do Vašich záhradníckych alebo poľnohospodárskych strojov.

Oceľové medziposchodie
Postavíme medziposchodie do Vášho prístrešku s rovnako odolnou za studena valcovanou oceľou aká je použitá aj na zvyšku budovy od Frisomatu. Bude tak masívne a rýchlo postavené spolu so zodpovedajúcim schodiskom z pozinkovanej ocele, plus roštmi na schody a zábradlím po oboch stranách.

  • Priestor navyše

Medziposchodie má podlahové zaťaženie 300 kg/m². Pod ním môžete uskladniť tovar alebo parkovať poľnohospodárske vozidlá, keďže máte k dispozícii takmer 3 m svetlej výšky.

Medziposchodie na vysokých pilieroch
Potrebujete medziposchodie schopné mimoriadne vysokého podlahového zaťaženia? Frisomat ponúka medziposchodie vyrobené zo za tepla valcovanej ocele s predzinkovanou podlahou. Takéto medziposchodie, ktoré postavíme vo Vašej hale, vydrží najväčšie zaťaženia. 

Do you need a mezzanine capable of taking exceptionally high floor loading? If so Frisomat will offer you a hot-rolled steel mezzanine with pre-painted galvanised steel decking sheets. The mezzanine we will then build in your shed can withstand the highest loads.