Tu sa nachádzate: Domov » Architekti » FAQ

Aká je úloha architekta?

Architekt pomáha klientovi ako tvorivá odborná kapacita. Vypracuje plán rozvrhnutia, konzultuje požadovanú veľkosť a vzhľad, atď. V niektorých prípadoch bude priemyselná budova súčasťou väčšieho stavebného projektu. Všetky tieto zásadné rozhodnutia sú súčasťou disciplíny architekta.

Preferovanou úlohou spoločnosti Frisomat je úloha partnera. A to z dôvodu, že akonáhle ste sa rozhodli o tom, aký typ, veľkosť a vzhľad budovy chcete, môžete nechať všetko na nás, od výpočtov až po dokončenie stavby.