FAQ

Povolenie a stavebné plány

Je potrebné stavebné povolenie aj pri výstavbe oceľovej jednotky?

Áno, musíte mať stavebné povolenie aj pre oceľovú FRISOMAT budovu. Najprv budete musieť ísť na Vaše miestne oddelenie územného plánovania a požiadať o stavebné povolenie, informácie o stavebných predpisoch. Budú vás informovať o predpisov v oblasti životného prostredia a spracujú stavebné aplikácie.
FRISOMAT poskytne detailné stavebné plány (pôdorys, rezy, atď.). Doplníte ich plánmi od vášho architekta. On je povinní predložiť všetky plány na mestskú časť  alebo mesto, kde máte v úmysle stavať. Získanie súhlasu pre Vašu stavbu trvá v priemere max. tri mesiace.

Aké sú požiadavky na výstavbu pre moju oceľovú budovu?

Váše stavenisko musí byť rovné. Základ, na ktorom môžeme budovu stavať, musí byť suchý a spĺňať únosnosti stanovené v správe o skúške. Nemusíte pokladať žiadne dlažby, ako je betón alebo asfalt. Avšak, keď už existuje betónová podlaha, postavíme budovu bez problémov aj na nej. Zároveň je potrebné zabezpečiť prístup na stavenisko pre náš ľahký nákladný automobil. Okolo staveniska by mala byť ešte metrová vzialenosť na všetky smery. 

Žiadosti a cenové ponuky

Koľko bude stáť postavenie Frisomat priemyselnej budovy?

FRISOMAT ponúka štandardné budovy za priaznivú cenu. Naše špeciálne výrobné a montážne systémy vyžadujú minimálne množstvo ocele, dopravy a pracovných hodín. To je to, čo zaručuje veľkú hodnotu za rozumné ceny. Konečná cena vašej oceľovej budovy bude závisieť od jeho veľkosti a detailov. Prispôsobime ich však vašim potrebám a potrebám vášho podnikania a priemyslu. To je dôvod, prečo FRISOMAT počíta každú oceľovú konštrukciu individuálne: na základe využitia ocele (v závislosti na veľkosti a sklonu strechy) a podrobne (medziposchodie alebo extra veľké dvere).

Môžem si prenajať oceľové budovy do Frisomatu

Áno, môžete si najať oceľovú budovu z FRISOMAT na krátku dobu - od šestich mesiacov pre malé jednotky alebo až rok pre väčšie oceľové budovy. Môžete si vybrať z rôznych typov budov: oblúkový oceľový sklad, 7,6 m široký a 3,8 m vysoký
oblúkový oceľový sklad, 7,6 m široký a 3,8 m vysoký
oblúkový oceľový sklad, 7,6 m široký a 3,8 m vysoký
sedlová strecha, 15 m široký a 4 m vysoký

Frisomat priemyselné stavby

Má FRISOMAT v ponuke aj balíčky pre svojpomocne staviteľné oceľové konštrukice?

Nie, FRISOMAT sa zaviazala k odbornej produkciu, ako aj k montáži svojich oceľových stavieb. Naši pracovníci majú potrebnú skúsenosti a odborné znalosti, aby postavili vašu oceľovú konštrukciu. Preto nebudeme ponúkať žiadne svojpomocne staviteľné balíky. Navyše všetky naše ceny zahŕňajú aj dodávka a montáž.

Aké sú možnosti pre položenie základov pre oceľové budovy?

Základy pre vaše oceľové budovy budú závisieť od typu jednotky a podložia. 

Ako rýchlo je možné postaviť oceľovú montovanú halu Frisomat?

FRISOMAT vám dáva istotu rýchlej výroby a montáže. Vaša oceľová budova bude hotová už v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov. To dosiahneme vďaka pozinkovanej ocele valcovanej za studena. Máme desať štandardných typov budov, čo znamená, že návrh, výroba a montáž postupuje v súlade s našim systémom. To znamená, že FRISOMAT riadi celý výrobný proces sám. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadne medzistupne, všetko prebieha veľmi hladko. To zahŕňa výstavbu konštrukcie, ktorá vyžaduje iba dva vzpriamovače a ľahké nákladné vozidlo so žeriavom. Oceľové profily sú zostavené vo veľmi krátkom čase, pretože všetky komponenty do seba zapadajú.