Novinky

2 TÝŽDŇOVÁ PRAX PRE ŠTUDENTOV STAVEBNÝCH ŠKÔL

Naša spoločnosť Frisomat je známa tým, že radi podporujeme a rozvíjame spoluprácu nie len s odborníkmi, ale poskytujeme pomocnú ruku aj našim budúcim, veríme tomu, projektantom.

Klik pre zväčšenie

Ostatné 2 týždne sme medzi seba prijali 3 študentov z 2 stredných odborných škôl. Na tých pár dní sa stali plnohodnotnou súčasťou nášho tímu a my sme sa im snažili poskytnúť čo najviac z nášho odboru. 

Počas ich pobytu sme ich zasvätili do fungovania našej firmy, do návrhu cenovej ponuky, projektovania hál, ako aj do terénnej obhliadky stavieb. 

Na začiatku sme sa navzájom predstavili a určili sme si priority a ciele praxe. Keďže chceme, aby si študenti so sebou odniesli aj nejaké vedomosti, ich program sme prispôsobili aj im aktuálnym potrebám. Najväčší záujem prejavovali o kreslenie v programe SKETCH UP a AUTOCAD, ktoré sme im ukázali a postupne zaúčali do ich tajov.

Našim zámerom bolo, aby naša vzájomná spolupráca bola interaktívna. Rozhodli sme sa preto, že ich okrem technických veci oboznámime aj s inými oblasťami chodu firmy, ako je napr. vedenie kancelárie alebo marketing. Formou trz. "školy hrou" sme sa snažili zistiť ich záujmy a nájsť najvhodnejšie riešenie ako im ponúknuť dostatočnú mieru kreativity a voľnej ruky pri ich práci.

Okrem "kancelárskych" prác sme našich dočasných "kolegov" previedli aj našimi stavbami a zadali úlohu, aby vyriešili aktuálny problém, tak povediac, za pochodu.  

Výsledkom našej 2 týždňovej spolupráce bolo niekoľko návrhov budov, získané skúsenosti z prvej ruky, rozvíjanie zručností v oblasti kreslenia a dúfame, že aj veľa príjemne strávených chvíľ. 

Záverom by sme sa radi podelili o naše dojmy z našich študentov. Sme radi, že nám spríjemnili našu každodennosť a mohli sme posunúť naše skúsenosti ďalej. Napriek tomu, že tých pár dní sme mali viac povinností, boli pre nás spestrením našich bežných dni. Ich záujem nás utvrdil v tom, že má zmysel sa venovať našim budúcim talentom a pomáhať im rozvíjať sa v tom, čo ich zaujíma. Bolo by dobré, keby ich podniky a spoločnosti nebrali ako obťažovanie alebo ako o ďalšiu úlohu navyše v ich pracovnej náplni.

Na koniec nám dovoľte zverejniť 2 vety jedného zo študentov, ktorý sa v našom krátkom dotazníku vyjadril nasledovne:

Ďakujem za to, že sme tu mohli byť. Bola tu sranda :D 

Klik pre zväčšenie

Klik pre zväčšenie

Klik pre zväčšenie