Novinky

3 atypické stavby, ktoré vieme postaviť aj vám

Moderná architektúra prináša množstvo zaujímavých stavieb, ktoré slúžia pre najrôznejšie účely.  Pri projektovaní sa však musí brať do úvahy aj ich súlad s okolím. Tieto stavby majú mnohokrát atypický tvar, rozmery, pozostávajú z rôznych materiálov a sú umiestnené na rôznych miestach.

Firma Frisomat okrem výstavby klasických typizovaných hál, skladových priestorov alebo priemyselných budov necháva otvorený priestor aj novým možnostiam a požiadavkám klientov, najmä čo sa týka výstavby atypických montovaných stavieb.

 

Dizajnová jazdiareň

 

Prešovská jazdiareň sa nachádza v športovo rekreačnom areáli a je zameraná na výuku jazdenia, turistiku na koni, vychádzky kočom a ustajnenie koní. Ide o jazdeckú halu s tribúnou pre divákov o rozmere 20 x 40m, ktorá je priamo prepojená s boxovým ustajnením. Pre vyšší komfort záujemcov je k dispozícii vykurovaný presklený priestor, odkiaľ je možné sledovať jazdu na koni vo vnútri haly a v lete je k dispozícii tribúna.

 

Atypický na tejto stavbe je jednak „skok“ v streche, ktorý sa nachádza nad schodiskom na tribúnu. Tu je strecha nižšie ako na ostatných miestach. Nevšedné je aj smerovanie haly, ktoré ide do mierneho oblúka. A ako dizajnový prvok môžeme v tomto prípade poukázať na diagonálne profily na krajoch tribúny a jazdiarne. Ide o netradičný prvok, ktorý sa v bežnej praxi nepoužíva.

 

Klik pre zväčšenie

 

Netradičné pôdorysové riešenia       

 

Prednedávnom sme riešili jeden komplikovanejší projekt, kde sme mali predajňu postaviť medzi už existujúce budovy. Vymedzená plocha však mala asymetrické rozmery. Bola to pre nás výzva, nakoľko zjednodušený pôdorys miesta, kde sme mali umiestniť halu, vyzeral asi takto:

 

Klik pre zväčšenie

 

V tomto prípade chceme poukázať na to, že sme museli k týmto skutočnostiam upraviť nielen konštrukciu haly, ale aj opláštenie, ktoré sa niekde skracovalo, inde odrezávalo, a tým prispôsobovalo k okolitým budovám.

 

Klik pre zväčšenie

 

Výsledný efekt je však taký, že sme halu zapracovali do okolia tak, že tieto nedokonalosti nie sú skoro ani vidno.

 

Klik pre zväčšenie

 

Hala na kopci

 

Ďalšou zaujímavou stavbou je náš aktuálny projekt, ktorý je stále vo fáze výstavby. Ide o 2 haly, ktoré sa nachádzajú na svahovitom teréne. V tomto prípade chceme dať do pozornosti fakt, že sme schopní prispôsobiť konštrukciu nielen  terénu, ale profily vieme osadiť aj do dopredu pripravených oporných múrov. 

 

Klik pre zväčšenie

 

Ako je vidno aj na obrázkoch, haly sú stavané takpovediac do kopca. Predná časť konštrukcie je umiestnená na už existujúcich základoch, ktoré sú v tomto prípade prípravy na ďalšie priestory. Konštrukcia druhej haly je osadená buď priamo do „zeme“, alebo do pripravených múrov.

 

Klik pre zväčšenie

 

Hala sa v konečnej fáze oplášti celá, čiže nebude vidno rozdiel medzi murovanou a oceľovou časťou. Týmto spôsobom bude vzbudzovať efekt komplexnej, nie kombinovanej stavby.

 

A čo na to architekti?

 

Architekti alebo projektanti, ktorí navrhujú podobné stavby, si dávajú záležať na tom, aby každý použitý materiál a konštrukcia mali svoje opodstatnenie a aby bol do bodky naplnený investičný zámer. Zároveň musia dbať na to, aby sa stavba zbytočne nepredražila a aby bola zachovaná jej funkčnosť, ktorá spĺňa všetky požiadavky investora.

 

Ak by ste aj vy mali podobný projekt a neviete, či je ho možné zrealizovať, obráťte sa na nás. Je zrejmé, že vhodným zoskupením stavebníka, dodávateľa a projektanta môžu vzniknúť zaujímavé a estetické stavby bez toho, aby boli potlačené aspekty účelovosti a hospodárnosti.