Novinky

Potrebujete priestor pre priemyselný odpad? Riešením sú recyklačné strediská od Frisomatu

Triedenie a recyklácia odpadu patrí už do nášho každodenného života. Tieto pojmy, ako aj ochrana životného prostredia, sú, a to pevne verím, prioritou nielen miest a obcí, ale aj obyčajných, uvedomelých ľudí. Nestojí nás to veľa úsilia a výsledok našej snahy by sa mal odzrkadliť v znížení znečistenia prostredia, v ktorom žijeme.

Keďže odpad produkujeme každý deň, na Slovensku je to ročne okolo 15 miliónov ton, musíme mať aj dostatočné kapacity na ich skladovanie. Práve skladovanie je najstaršia, najjednoduchšia a najrozšírenejšia metóda zneškodnenia odpadov.

 

 

Neskladujte odpad pod holým nebom!

Základným predpokladom pre bežné zaobchádzanie a skladovanie odpadov je riadené, organizované skladovanie. Je to miesto pre ukladanie tuhých odpadov po vrstvách za použitia vhodnej technológie tak, aby sa čo najviac obmedzilo znečistenie podzemných vôd a zároveň sa dodržali hygienické, ako aj estetické požiadavky a podmienky danej lokality.

 

 

Vo väčšine prípadov ide o skládky odpadu pod holým nebom alebo s miestnosťami pre jednotlivé druhy odpadov. Vo všeobecnosti ich delíme do dvoch kategórií – nebezpečný odpad a ostatný odpad, teda napr. aj komunálny alebo recyklovateľný.

Asi nemusíme zdôrazňovať, že nakladanie s nebezpečným odpadom nie je také jednoduché. Nebezpečný odpad, ktorý vznikne v prevádzke, možno likvidovať iba cez oprávnenú organizáciu, ktorá je na to ustanovená. Je tiež potrebné rozlišovať medzi dočasným uložením odpadu pred jeho zberom, zberom odpadu a skladovaním odpadu pred jeho spracovaním.

 

Klik pre zväčšenie

 

 

Riešením sú Frisohaly

Či sa už zaoberáte skladovaním, triedením, alebo spravovaním odpadov, v každom prípade na to potrebujete dostatok miesta. So zastrešením tohto priestoru vám vie pomôcť aj firma Frisomat.

Ak by ste sa uchádzali o verejné obstarávanie alebo podnikáte v oblasti odpadového hospodárstva, pre nás to nie je žiadne problém. Ako príklad vám môžeme uviesť Ekodvor a kompostáreň v Nesvadoch (okr. Komárno). V tomto prípade išlo o výstavbu montovanej haly pre sklad kontajnerov s nebezpečným odpadom (elektro odpad, žiarivky, akumulátory a pod.). Projekt bol  zameraný na vytvorenie lepších podmienok pre efektívny systém separovania komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu. Táto stavba patrí medzi tie menšie a finančne nenáročnejšie, ale hlavné je, že svoj účel splnila a že sú s ňou spokojní. Nenáročná údržba, široké brány a svetlíky na streche sú v tomto prípade jej silnou stránkou.

 

Klik pre zväčšenie

 

Recyklácia a recyklačné strediská od Frisomatu

Recykláciu možno v najširšom zmysle slova definovať ako opätovné použitie akéhokoľvek materiálu. Je to proces v rámci ktorého sa vyrobí zo starého, zničeného materiálu nový. V podstate sa snažíme napodobniť prírodný kolobeh látok, z ktorého nevznikajú odpady. Recyklačné strediská, v ktorých sa tieto činnosti dejú, sa, našťastie, stavajú čím ďalej, tým viac.

Bežnou praxou sa konečne stala separácia odpadov:  plastu, skla, papiera alebo kovu. Ale čo ďalej? Samotné triedenie k recyklácii nestačí. Z logistického hľadiska na to potrebujete priestor a techniku. A potom je potrebné rozhodnúť sa, či si zvolíte jej kompletné zastrešenie, alebo len prístrešok. V oboch prípadoch vám vieme navrhnúť a vyhotoviť takú montovanú halu, aby vyhovovala jednak vašim požiadavkám, ako aj normám.

Frisomat poskytuje ľahkú oceľovú konštrukciu, ktorá si zachováva pevnosť a dlhú životnosť. Aby ste nemali problém ani s manévrovaním a ani s vysypávaním odpadu z nákladných áut, namontujeme dostatočne široké brány alebo necháme otvorené boky. Halu je možné pripevniť do betónu, pätiek alebo už na dopredu pripravený múr tak, ako sme to spravili aj v prípade recyklačného strediska komunálneho odpadu.

 

Klik pre zväčšenie

 

 

Uvedené príklady sú dôkazom toho, že oceľové haly od Frisomatu je možné prispôsobiť nielen podľa rozmerov alebo tvaru, ale aj podľa účelu ich využitia či výške rozpočtu. Ak by ste potrebovali poradiť alebo mali na nás podobnú požiadavku, neváhajte sa na nás obrátiť.