Novinky

Stavba haly krok za krokom: Ako to robíme my vo Frisomate

Montované stavby sú v dnešnej dobe veľmi populárne a často vyhľadávané. Nie len čo sa týka montovaných domov, ale aj hál. Samotná výstavba je v celku jednoduchá a keďže ide o typizované stavby, vieme tento postup zovšeobecniť a opísať ich „krok za krokom“.

Nakoľko používame systém Meccano, zjednodušene povedané, systém na princípe skladačky, kde jednotlivé diely zapadajú do seba,  sled „udalostí“ ide vo väčšine prípadov v rovnakom podarí. Preto ich vám vieme v skratke opísať a aj obrazne zdokumentovať.

Čo sa deje pred samotnou realizáciu? 

Samozrejme sa nám musíte najprv ozvať a podeliť sa s nami o vašu predstavu, potreby, možnosti atď. Po podrobnej konzultácií, resp. konzultáciách a doriešení detailov, či už administratívnych alebo finančných, môžeme pristúpiť k samotnému stavaniu.

 

Pre lepšiu predstavu vám uvedieme príklad z praxe a rozoberieme si jednotlivé kroky na drobné.

Prišiel za nami investor s tým, že potrebuje uskladniť ovocie a zeleninu, a má na tento účel vyčlenený priestor o rozlohe cca.1200m2. Mal už ako-takú predstavu, ale aj už zhotovenú staršiu betónovú plochu. Okrem toho chcel do stavby zakomponovať nakladanie rampy, rolovacie brány, prístrešok, medzipodlažie a stavbu rozdeliť na sklad a administratívnu časť. S touto požiadavkou sme zašli za našim projektantom, spresnili sme potreby zákazníka, prebrali naše možnosti a navrhli riešenie. A takto vyzerala naša vizualizácia stavby a jej 3D model:

Klik pre zväčšenie

Klik pre zväčšenie

Klik pre zväčšenie

Problém však nastal tam, že vyhotovené základy boli dimenzované na murovanú stavbu, tzn.  že v tejto forme nebola vhodná pre znášanie reakčných síl budovy halového typu.  Preto sme sa rozhodli základy vystužiť železobetónom.

Základom sú pevné základy

V tomto prípade sme mali základy dopredu vybudované, avšak vo väčšine prípadov na nás čaká len pozemok a stavať sa začína na betónových pätkách, na ktoré sa primontujú oceľové stĺpy.  A po tomto to už ide ako po masle.

Klik pre zväčšenie

Klik pre zväčšenieKúsky puzzle do seba krásne zapadajú

Pozinkovaná konštrukcia hál je vyrobená v našej materskej firme v Belgicku, zo zastudena valcovanej ocele, a keďže ide o ľahkú konštrukciu, dovážajú ju na kamióne priamo na stavenisko. Tu sa zložia a naši montéri môžu začať skladať jednotlivé časti najprv na zemi. Následne sa osadia stĺpy a potom namontujú strešné väznice. A takto pokračujú po celej dĺžke haly, až kým celá konštrukcia nie je hotová.Klik pre zväčšenie

Klik pre zväčšenieOblečieme našu halu

Keď už máme skelet haly pripravený, môžeme pristúpiť k jeho oplášteniu. Najčastejšie ide o zateplené haly, kde používane PUR panely, alebo inak povedané sendviče. Ich hrúbka závisí od požiadaviek zákazníka a od účelu haly.  V prípade, ak si klient vyberie nezateplenú halu, používame na opláštenie trapézové plechy.Klik pre zväčšenieKlik pre zväčšenie

Už sa nám to rysuje...

Ak už máme „hrubú“ stavbu hotovú, môžeme pristúpiť k osadeniu okien, svetlíkov, dverí a brán. Všetko dopredu dohodnuté, vymerané, vyrezané. Ešte pár detailov a woala...montovaná oceľová hala od Frisomatu je na svete.Klik pre zväčšenie

A čo interiér?

Keďže v tomto prípade išlo o sklad s kanceláriami, naša práca sa ešte neskončila. Halu sme ďalej vybavili medzipodlažím, schodmi a priečkami.

Pochopiteľne hala v tomto stave ešte nie je kompletná, keďže treba zaviesť elektrinu, vodu, kúrenie, a pod., ale tieto veci si už klient rieši po vlastnej línií.Klik pre zväčšenie

Na záver vám ešte prikladáme návrh konštrukcie a postup práce z technického hľadiska.

Klik pre zväčšenie

Veríme, že sme vám dostatočne priblížili a opísali našu prácu, avšak ak by sme mali akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.