Právne upozornenie

Právna ochrana

Právne vyhlásenie 
 
Túto webovú stránku prevádzkuje Frisomat, spoločnosť registrovaná v Belgicku so sídlom Stokerijstraat 79, 2110 Wijnegem, Belgicko, registračné číslo 0418.117.411.
 
1. Duševné vlastníctvo 
 
Všetky materiály na tejto stránke sú duševným vlastníctvom Frisomatu. Tieto materiály bez súhlasu nesmú byť kopírované alebo reprodukované, avšak stránka môže byť uložená v rozsahu potrebnom pre zobrazenie on-line. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžete vytlačiť celú web stránku pre vlastnú osobnú potrebu.
 
2. Odkaz na stránku
 
Ak chcete uložiť odkaz na Vašej stránke, musí to byť Frisomat Homepage. 
 
3. Ochrana údajov
 
Frisomat spracováva vaše osobné údaje s náležitou starostlivosťou a rešpektuje súkromie každého jednotlivca ktorý navštívy stránky. Práve preto sú informácie, ktoré prichádzajú na stránku Frisomatu prísne kontrolované a chránené.
 
3.1. Osobné údaje
 
Frisomat nezbiera a nepoužíva žiadne Vaše osobné údaje (ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa), ktoré od Vás žiadame. Ak nám ich poskytnete dobrovoľne, budú použité pre marketingové účely, prieskumy trhu, sledovanie údajov o predaji, a aby sme sa s vami mohli spojiť. Frisomat si vyhradzuje právo zverejniť tieto informácie v rámci medzinárodnej skupiny spoločností ( "Frisomat Group"), Frisomat distribútorov a obchodných zástupcov na vyššie uvedené účely. Ak si neželáte dostávať ďalšie informácie, pošlite e-mail na info@frisomat.sk.
 
3.2. Iné osobné informácie zhromažďované automaticky 
 
V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať informácie, podľa ktorých Vás nie je možné identifikovať, ako sú typ internetového prehliadača ktorý používate, typ operačného systému počítača ktorý používate, a názov domény webovej stránky z ktorého ste sa na našu stránku dostali. 
 
3.3. Informácie, ktoré sa automaticky uložia na Váš pevný disk
 
Pri zobrazení našej stránky, môžeme uložiť niektoré informácie o vašom počítači. Tieto informácie sú vo forme "cookie", ktoré nám pomôžu aby sme našu webovú stránku vedeli lepšie prispôsobiť Vašim požiadavkám. U väčšiny internetových prehliadačov, môžete vymazať cookies z pevného disku počítača, zablokovať všetky cookies, alebo dostať varovanie pred uloženia cookie. Pozrite sa do svojho prehliadača, alebo pomocného súboru aby ste sa dozvedeli viac o týchto funkciách.
 
3.4. Na koho sa obrátiť
 
Ak by ste chceli Vaše osobné údaje, ktoré sú nami evidované opraviť alebo odstrániť z našej evidencie, alebo v prípade, že chcete vedieť aké osobné údaje o vás spracovávame, môžete sa obrátiť na miestne zastúpenie spoločnosti Frisomat. Vašu žiadosť môžete poslať aj poštou, prípadne elektronickou formou (e-mail), ktorej sa budeme snažiť vyhovieť podľa naśich možností.
 
4. Právo a jurisdikcia 
 
Tento web bol vytvorený a je prevádzkovaný v súlade s právnymi predpismi Belgicka. Pri všetkých sporných vzťahoch týkajúcich sa našej web stránky budú uplatňované Belgické zákony, a Súdny dvor v Antverpách bude mať výhradnú právomoc.