Prehlásenie

PREHLÁSENIE

1. Presnosť informácií 

 

 
Informácie na tejto stránke sú určené pre zákazníkov po celom svete, ale nemusia byť použiteľné v niektorých krajinách. Frisomat sa usiluje o to, aby zabezpečila že obsah tejto stránky, je presný a aktuálny, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté kvôli neporozumeniu alebo zlému porozumeniu obsahu stránky. Frisomat si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu kedykoľvek. Na aktuálne špecifikácie produktov vo vašej krajine, prosím poraďte sa so svojím Frisomat distribútorom.

 

2. Zodpovednosť

 

 
Frisomat nemôže prijať zodpovednosť za prípadné vírusy vyskytujúce sa na stránke aj napriek všetkým opatreniam. Frisomat nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah alebo škody spôsobené webovými stránkami súvisiacimi s touto stránkou.