Chemický priemysel

Inovatívna budova. Chémia príťažlivosti oceľovej budovy Frisomat si získa vaše srdce.

Najlepšia voľba haly pre chemický priemysel

Budovy Frisomat majú viaceré bezpečnostné označenia a označenia kvality. Okrem toho sa naši mechanici často zúčastňujú vzdelávacích kurzov o bezpečnosti. To znamená, že sa môžete tešiť na budovu, ktorá je v súlade s bezpečnostnými normami chemického priemyslu.

Chemický priemysel

Vaše výhody v skratke

  • Rozpätie haly až do 60 m, rôzne výšky bočných stien.
  • Plochá strecha alebo strecha so sklonom 6°, 10° alebo 22°.
  • Možnosť zabudovania vetracích systémov.
  • Kontrola klímy vďaka rôznym typom izolácie.
  • Realizácia medzipodlaží, žeriavových dráh.
  • Práce na vašej prevádzke sú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi spoločnosti Frisomat, ktorí rešpektujú bezpečnostné predpisy.
  • Jednoduché premiestnenie, prispôsobenie a rozšírenie.

Hľadáte kvalitnú oceľovú halu?