Dočasné budovy

Hľadáte dočasnú budovu? Sme rovnako flexibilní ako vaše potreby: stála alebo dočasná oceľová konštrukcia pre vaše naliehavé potreby.

Najlepšia voľba pre dočasnú budovu

Potrebujete dočasnú budovu na uskutočnenie vášho podujatia pod strechou v zimnom období? Alebo potrebujete dodatočný sklad na uskladnenie vášho nadmerného stavu zásob? Prípadne potrebujete dodatočnú prevádzkareň alebo dielňu? Všetko je možné s oceľovou halou Frisomat, ktorá vyrobíme a zmontujeme v čo najkratšom čase. Vďaka priaznivému pomeru kvalita – cena prekoná dočasný oceľový sklad všetky ostatné varianty.

Dočasné budovy

Vaše výhody v skratke

  • Rozpätie haly až do 60 m, rôzne výšky bočných stien.
  • Plochá alebo oblá strecha, prípadne strecha so sklonom 6°, 10° alebo 22°.
  • Rôzne riešenia umožňujú prepúšťanie prirodzeného svetla dovnútra vašej budovy.
  • Hospodárny skladovací priestor s oblúkovými alebo rovnými stenami.
  • Možnosť zabudovania vetracích systémov.
  • Kontrola klímy vďaka rôznym typom izolácie.
  • Jednoduché premiestnenie, prispôsobenie a rozšírenie.

Chcete postaviť dočasnú budovu?