Recyklačný priemysel

Dokonale izolované a dobre vetrané recyklačné skladovacie budovy.

Najlepšia voľba haly pre recyklačný priemysel

Veľké oceľové hangáre na triedenie a spracovanie odpadu – dokonale izolované a vždy dobre vetrané. Prirodzené svetlo preniká cez strešné svetlíky alebo otvorené bočné steny.

Vďaka použitiu ľahkej ocele a vopred skonštruovaných stavebných prvkov ide o veľmi hospodárnu recyklačnú budovu. Jedinečný montážny postup zabezpečuje krátky čas výstavby. Na účely zberu odpadov je možné naše koncepty jednoducho doplniť inými stavebnými materiálmi, ako sú napríklad prefabrikované betónové bloky.

Recyklačné centrum možno prispôsobiť podľa vašich potrieb: vybaviť ho ako kanceláriu pre váš tím alebo ho doplniť sekčnými dverami na účely nakladania a vykladania, prípadne izoláciou na zabezpečenie príjemných podmienok vnútri budovy.

Recyklačný priemysel

Vaše výhody v skratke

  • Rozpätie haly až do 60 m, rôzne výšky bočných stien.
  • Plochá strecha alebo strecha so sklonom 6°, 10° alebo 22°.
  • Možnosť zabudovania vetracích systémov.
  • Kontrola klímy vďaka rôznym typom izolácie.
  • Realizácia medzipodlaží, žeriavových dráh.
  • Práce na vašej prevádzke sú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi spoločnosti Frisomat, ktorí rešpektujú bezpečnostné predpisy.
  • Jednoduché premiestnenie, prispôsobenie a rozšírenie.

Hľadáte kvalitnú oceľovú halu?