Výrobné haly

Výrobné haly, ktoré vyhovejú vašim špecifickým potrebám.

Najlepšia voľba pre vašu výrobnú halu

Vaše podnikanie si vyžaduje odborné technické znalosti a kladie nároky na dobre organizovaný priebeh technologického postupu. Keďže sami sme výrobcami, rozumieme vašim požiadavkám a potrebám bez akejkoľvek pochybnosti. Spoločnosť Frisomat ponúka modulárne riešenia, ktoré sa dokážu podriadiť vývoju vašich potrieb v budúcnosti, disponujú funkciami prispôsobenými vášmu podnikaniu a umožňujú krátku dobu realizácie – to všetko pre zabezpečenie kontinuity vášho podnikania.

Ako spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a výstavbou budov z ocele tvarovanej za studena, neustále optimalizujeme naše stavebné riešenia, aby sme sa dokázali prispôsobiť požiadavkám vášho dynamického podnikania.

Výrobné haly

Vaše výhody v skratke

  • Rozpätie haly až do 60 m, rôzne výšky bočných stien.
  • Plochá strecha alebo strecha so sklonom 6°, 10° alebo 22°.
  • Estetické zabudovanie kancelárskych miestností za účelom maximálneho využitia priestoru.
  • Realizácia medzipodlaží, žeriavových dráh.
  • Kontrola klímy vďaka rôznym typom izolácie.
  • Rôzne riešenia umožňujú prepúšťanie prirodzeného svetla dovnútra vašej budovy.
  • Jednoduché premiestnenie, rozšírenie a prispôsobenie.

Chcete postaviť výrobnú halu?