ARÉNA PRE KONE

Od westernového štýlu jazdenia až po drezúru a skokovú súťaž – v jazdeckej škole Llyda Stables je dostatok priestoru na rôzne typy jazdeckého umenia. Úspech ich priviedol k potrebe krytej jazdeckej arény. Spoločnosť Frisomat prikryla jazdeckú arénu patriacu škole Llyda Stables priestornou konštrukciou so sedlovou strechou so sklonom 10 °. Strecha bola pokrytá protikondenzačnou vrstvou, aby sa zabránilo kvapkaniu.

Bočné strany krytej jazdeckej arény sú otvorené. Spoločnosť Frisomat dokázala vytvoriť tento dojem otvorenosti bez toho, aby sa tým ohrozila stabilita. Táto je zaručená pomocou dômyselného a vopred skonštruovaného systému konštrukcie a pevných, no zároveň ľahkých oceľových dielov. V prípade silného vetra alebo dažďa sa bočné strany automaticky zatvoria prostredníctvom plátenného vetrolamu. To umožňuje príjemnú jazdu v krytej jazdeckej aréne.

ÚDAJE O PROJEKTE

Kategórie :
Zákazník : Llyda Stables
Umiestnenia: Belgicko
Plocha povrchu: 1 830 m²

Potrebujete vysokokvalitnú oceľovú konštrukciu?