FARMA NA CHOV DOBYTKA

Park Drobiarski v Poľsku je jedným z najväčších projektov v histórii spoločnosti Frisomat v oblasti chovných fariem. Šesť oceľových hál so sedlovou strechou so sklonom 10 ° ponúka plochu 18 000 m², ktorá je určená na chov hovädzieho dobytka, prasiat a hydiny. Oceľové hangáre sú umiestnené na betónových podstavcoch, ktoré chránia konštrukciu pred koróziou a kopancami od zvierat.

Tieto poľské oceľové farmárske haly poskytujú prístrešie tisíckam zvierat. Systémy vetrania a rozdeľovania krmiva sú umiestnené na vonkajšej strane. Pomocou potrubia prispôsobeného na mieru rozdeľujú potrebné krmivá po celej farme. Vďaka tomu sa maximalizuje využiteľná podlahová plocha vnútri budovy.

ÚDAJE O PROJEKTE

Kategórie :
Zákazník : Park Drobiarski
Umiestnenia: Poľsko
Plocha povrchu: 18 000 m²

Potrebujete vysokokvalitnú oceľovú konštrukciu?