VÝROBNÁ HALA

Keď  sme sa stretli s pánom Oremusom v jeho novej pekárni, potešilo nás, že nešetril chválou na našu firmu. Ochotne nám porozprával  o priebehu výstavby jeho haly a poukazoval aj výrobné priestory.

Bola to zhoda okolností, že si nás pán Oremus všimol pri montáži inej haly. Zaujala ho rýchlosť, systém aj štýl našich hál, čo okrem iného boli rozhodujúce prvky pri výbere dodávateľa. Keďže  Bánov je blízko Nových Zámkov, doprava potrebného materiálu bola jednoduchá. Rozmery, ako aj dispozičné riešenie haly sme vedeli prispôsobiť potrebám pekárne, čo bolo ďalším našim plusom. Cenová dostupnosť, ústretovosť, konštruktívna komunikácia  a bezproblémová spolupráca boli dôvody k obojstrannej spokojnosti.

Hala je rozdelená na niekoľko častí.  Jedna časť sa využíva ako pekáreň ( výrobná hala) ďalšia ako sklad (sýpka) a tretia ako expedičný priestor. Hala je prispôsobená či už výrobným postupov, hygienickým požiadavkám ako aj potrebným mechanizmom.

Celá výstavba sa konala v rámci vopred dohodnutých podrobností  a akékoľvek ťažkostí sa operatívne riešili. Celkovú spokojnosť pán Oremus potvrdil odporúčaním našej firmy aj iným a možnou budúcou spoluprácou.

ÚDAJE O PROJEKTE

Kategórie :
Zákazník : Pekáreň Oremus
Umiestnenia: Bánov
Plocha povrchu: 855

Potrebujete vysokokvalitnú oceľovú konštrukciu?