SKLAD NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Ekodvor a kompostáreň v Nesvadoch (okr. Komárno) sa postavila v rámci verejného obstarávania – za pomoci poskytnutia nenávratného finančného príspevku.

Súčasťou výstavby bola realizácia montovanej haly  pre sklad kontajnerov s nebezpečný odpadom (elektro odpad, žiarivky, akumulátory a pod.)

Projekt bol  zameraný na vytvorenie lepších podmienok pre efektívny systém separovania komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu.

Verejné obstarávanie následne vyhrala spoločnosť Profimat Vlčany, ktorá do projektovej dokumentácie zahrnula aj firmu Frisomat. Na základe požiadaviek sme navrhli riešenie v podobe Frisohaly.

Priebeh výstavby prebehol rýchlo, bez komplikácií a dodatočné závady v podobe zatekanie počas dažďov v spodnej časti opláštenia sa riešili nanesením silikónu, čím sa zabezpečilo dostatočné tesnenie. Ako najväčší benefit zamestnanci vidia v strešných svetlíkoch, ktoré prepúšťajú denne svetlo do haly, vďaka ktorej sa hala presvetlí aj bez pomoci elektrickej energie.

S halou Ypsilon od Frisomatu je obec Nesvady spokojná, nakoľko v nej vidia perspektívu v podobe budúceho využitia. Veríme preto, že v prípade ďalšieho úspešného projektu budeme v spolupráci opäť pokračovať.

ÚDAJE O PROJEKTE

Kategórie :
Zákazník : Kompostáreň a ekodvor
Umiestnenia: Nesvady
Plocha povrchu: 94

Potrebujete vysokokvalitnú oceľovú konštrukciu?