RECYKLAČNÝ PRIEMYSEL

Spoločnosť zaoberajúca sa likvidáciou odpadu Brabant Waste Team (BAT) zbiera a spracováva odpad v holandskom meste Tilburg a jeho okolí. Viac ako 80 000 domácností, podnikov, inštitúcií, škôl a reštaurácií sa spolieha na ich prácu, ktorá zabezpečuje čisté a zdravé životné prostredie.

V záujme zvýšenia efektívnosti spoločnosti BAT spoločnosť Frisomat naprojektovala, vyrobila, dodala a zmontovala veľkú halu na spracovanie odpadu so sedlovou strechou so sklonom 10 °. Používa sa na spracovanie, skladovanie a recykláciu papiera, plastov a kovu. Veľký otvor v prednej časti kovovej recyklačnej haly umožňuje nákladným vozidlám a zariadeniam rýchly vjazd a výjazd.

Okrem zlepšenia efektívnosti v pracovnom postupe, nová kovová recyklačná hala Frisomat významne prispela k lepším pracovným podmienkam – vďaka jednoduchému, avšak účinnému vetraciemu systému.

ÚDAJE O PROJEKTE

Kategórie :
Zákazník : Gemeente Tilburg
Umiestnenia: Holandsko
Plocha povrchu: 1 622 m²

Potrebujete vysokokvalitnú oceľovú konštrukciu?