SKLAD ZEMIAKOV

Spoločnosť Granex už v minulosti niekoľkokrát spolupracovala so spoločnosťou Frisomat. Začali so skladovacím zariadením na 2 000 ton zemiakov a skladovacím zariadením na 12 000 ton obilia. Ďalšia skladovacia budova určená na uskladnenie 10 000 ton zemiakov je v štádiu kompletnej prípravy. „Spoločnosť Frisomat pracuje veľmi efektívne a využíva tú najlepšiu dostupnú oceľ. Zverenie našich výrobkov a stúpajúcich ambícií do rúk spoločnosti Frisomat je tou najlepšou voľbou.“, vyhlásil riaditeľ spoločnosti Granex, Tom Van Goey.

ÚDAJE O PROJEKTE

Kategórie :
Zákazník : Granex
Umiestnenia: Ukrajina
Plocha povrchu: 1 176 m²

Potrebujete vysokokvalitnú oceľovú konštrukciu?