SKLAD

Spoločnosť Parquets Georges Jacques sídli v obci Tintigny (provincia Luxembourg) a špecializuje sa na drevené steny a prehradzovacie vypĺňanie panelmi, tak v interiéri ako aj v exteriéri. Neustály rast si vynútil objednávku skladovacej budovy Frisomat.

„Frisomat je veľmi spoľahlivá spoločnosť, ktorá poskytuje bezchybnú kvalitu v súlade s uzavretými dohodami.“, povedal generálny riaditeľ spoločnosti, pán Christophe Jacques. „Čo sa týka nového projektu, vynikajúci pomer kvality a ceny a zároveň rýchla dodávka posilnili našu dôveru v riadiaci tím a technické oddelenie spoločnosti Frisomat.“

ÚDAJE O PROJEKTE

Kategórie :
Zákazník : Parquets Georges Jacques
Umiestnenia: Belgicko
Plocha povrchu: 216 m²

Potrebujete vysokokvalitnú oceľovú konštrukciu?