VÝROBNÁ HALA

Otolift Schodiskové výťahy, s. r. o., je dcérska spoločnosť holandskej rodinnej firmy Otto Ooms BV, založenej v roku 1891. Centrála firmy je v Holandsku, kde je lídrom v tomto segmente trhu. Otolift svoje produkty vyváža v rámci Európy do Francúzska, Nemecka, Španielska, Anglicka, ale aj do Japonska či na Taiwan. Zaoberá sa výrobou zváraných konštrukcií, montážou stoličiek a dizajnovaním stoličkových výťahov pre imobilných ľudí.

Architektúra haly je prispôsobená charakteru využitia haly na výrobu – jedná sa o jednopodlažnú budovu s administratívnym zázemím umiestneným v juhozápadnej fasáde. Stavba je rozdelená na tri dilatačné celky.

Hala je riešená ako samostatne stojaci jednopodlažný štvorloďový objekt so žeriavovými dráhami, obdĺžnikového tvaru s rozmermi 71,430m x 73,150m, výška atiky je 7,74m. Konštrukčne ho tvorí rámová oceľová konštrukcia, ktorá pozostáva zo stĺpov so zdvojenými profilmi Sigma 450 a priehradových nosníkov s rozpätím 4 x 17,680m v osových vzdialenostiach 4 m.

Administratívna časť je riešená ako samostatný celok – konštrukciu medzipodlaží tvoria nosné stĺpy HEA 120 a strop z trapézového plechu stuženého betónovou zálievkou.

Nosnú strešnú konštrukciu tvoria oceľové priehradové väzníky, na ktoré sú uložené oceľové väznice. Samotný podklad pre strešné vrstvy vytvára trapézový plech.

Dostatočné presvetlenie priestoru zabezpečujú oblúkové strešné svetlíky po celej ploche strechy haly.

ÚDAJE O PROJEKTE

Kategórie :
Zákazník : Otolift Schodiskové výťahy, s. r. o.
Umiestnenia: Palárikovo
Plocha povrchu: 5 000 m2

Potrebujete vysokokvalitnú oceľovú konštrukciu?